Signs That You Need an Emergency Electrician

Elektroinstalace pro nouzové opravy elektrikáře

Pokud potřebujete nouzového elektrikáře, možná jste si všimli některého z následujících příznaků: hořící dráty, blikající světla nebo zkraty. Možná jste si právě všimli uvolněného šroubu, ale také můžete mít vážný problém s kabeláží. Abyste předešli dalším škodám, ujistěte se, že znáte běžné zvuky a pachy vašeho domova. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, zavolejte na tel Pohotovostní elektrikář ihned.

Elektrické požáry

Elektrické požáry jsou způsobeny poškozenou elektroinstalací, vadnými elektrickými spotřebiči nebo obojím. Pokud zjistíte výpadek proudu, vypněte veškerou elektřinu u zdroje, nejlépe na skříni jističe. Máte-li podezření na požár, vypněte přívod elektřiny do celého domu. Pokud je to možné, vypněte všechna zařízení a počítače, kterých se to týká. Pokud si nejste jisti, zda je vypnuté napájení, zavolejte na linku 911 nebo na místní pohotovostní služby.

Hořící dráty

Jste majitel domu, který se potýká s problémem s hořícím drátem? Tyto varovné značky znamenají, že budete potřebovat nouzovou opravu elektrikáře. Nepokoušejte se sami provádět nouzové opravy elektrikáře! Mohlo by dojít k větším škodám nebo ještě hůř k nebezpečné nehodě. Pokud potřebujete opravu elektroinstalace, kontaktujte pana Sparkyho a využijte náš členský plan Energy Club. Zaregistrujte se a získejte 10% slevu na další opravu elektroinstalace!

Blikající světla

I když jsou blikající světla obvykle dočasným problémem, neměli byste je nikdy ignorovat. I když možná nebudete muset platit prémii za elektrikáře, ignorování blikajících světel může vést k vážným následkům. Professional začátek jsou blikající světla varovným signálem, že s vaším elektrickým systémem není něco vážně v pořádku. Přehřátí elektrického obvodu může způsobit ztrátu energie a požár budovy. Lidé si mohou všimnout blikajících světel až do 50 Hz, ale nejcitlivější jsou na časově proměnlivé osvětlení v rozsahu 10 až 25 Hz. S rostoucí intenzitou světla se zvyšuje i kritická frekvence blikání.

Zkraty

Mezi nejčastější problémy, kterým nouzoví elektrikáři čelí při opravách elektroinstalace v domě, jsou zkraty. K tomuto typu elektrické poruchy dochází, když elektřina prochází cestou, která professional ni není určena. Když se horké dráty dostanou do kontaktu s neutrálními dráty, odpor vůči toku proudu se dramaticky sníží. Příliv proudu pak postupuje po nově zřízené cestě se zvýšeným nebezpečím nehod a požárů.

Jističe

Pokud potřebujete nouzového elektrikáře, můžete se spolehnout na Nello Electrical, který vám poskytne rychlou reakci na vaše elektrické problémy. Nouzoví elektrikáři v Nello Electrical obsluhují komunity na Extensive Islandu včetně Mineoly, Manhassetu, Roslynu a dalších. Zavolejte nám v kteroukoli hodinu, abychom váš elektrický systém znovu uvedli do provozu. Postaráme se o to, aby byl váš domov v bezpečí před elektrickými nebezpečími.

Jističe vypínají při vysokovýkonných zařízeních

Pokud se neustále ocitáte s vypnutými jističi, měli byste být připraveni. Udržujte svítilnu blízko elektrického panelu nebo na svém mobilním telefonu. Během výpadků proudu, je-li to nutné, počkejte několik minut, než se pokusíte opravit vypnutý jistič. Pak se pokuste zjistit příčinu cesty. Je možné, že váš obvod je přetížený. V takovém případě možná budete muset zavolat elektrikáře.

Známky špatného zapojení

Pokud máte podezření, že potřebujete nouzovou opravu elektrikářem, měli byste se nejprve podívat na následující příznaky. Jiskřící zvuky mohou být způsobeny uvolněnými elektrickými spoji nebo vadným zapojením. Tyto zvuky budou hlasitější, jakmile zapojíte více spotřebičů. Zápach spáleniny je dalším příznakem elektrického selhání. Zápach spáleniny může pocházet z vadné zásuvky nebo jističe. Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, měli byste zavolat nouzového elektrikáře.

Nejnovější příspěvky od Emma Gomez (vidět vše)